Header-POCA-color1

 

PROCEDURA SELECTIE MEMBRI GRUP TINTA PENTRU VIZITA DE STUDIU

I. CONTEXT
Pentru realizarea obiectivului general al proiectului, care consta in dezvoltarea si introducerea de politici, sisteme si standarde comune alternative în administratia
publica ce optimizeaza procesele decizionale din domeniul sanatatii mintale cu accent pe demente, in concordanta cu SCAP, in realizarea subactivitatii proiectului A 5.2 Realizarea Planului de Actiune si organizarea unei vizite de studiu, Asociatia Habilitas organizeaza o vizita de studiu in Grecia, tara cu istoric relevant in politici publice pe domeniul sanatatii mintale. Scopul vizitei este acela de a invata din aceste politici publice, pt a aplica bunele practici din acest domeniu in Romania, in privinta serviciilor dezvoltate si abordarilor multidisciplinare.

Principalele obiective ale vizitei de studiu sunt:

 • identificarea bunelelor practici in procesul de elaborare de politici publice alternative;
 • Identificarea proceselor rationale de formulare a alternativelor la politicile publice existente;
 • prioritizarea indicatorilor de evaluare a impactului unei altenative la politicile publice;
 • identificarea de politici publice alternative in domeniul sanatatii mintale, in special in cel al dementelor – care sunt actorii, care e rolul ONG-urilor si al partenerilor sociali in elaborarea alternativei de politica publica etc.;
 • identificarea de noi metode de abordare a problemelor in domeniul sanatatii mintale.

Principalul rezultat urmarist este transferul de know-how atat in domeniul formularii de politici cat si in domeniul sanatatii mintale, care pe termen lung se va concretiza in:
– implementarea mai eficienta a instrumentelor de politica sanatatii mintale obtinuta printr-un acces mai informat si competent la modalitatile de modificare a legislatie astfel incat sa fie acoperite nevoile de la nivel national;
– intarirea capacitatii actorilor regionali în implementarea politicilor referitoare la sanatatea mintala.

Scopul vizitei este acela de a invata din aceste politici publice, pt a aplica bunele practici din acest domeniu in Romania, in privinta serviciilor dezvoltate si abordarilor multidisciplinare.

In scopul documentarii se vor organiza: discutii tematice, vizite tematice la diverse autoritati publice si la asociatii care activeaza in domeniul sanatatii mintale, ateliere de lucru in care vor fi analizate comparativ procesele de formulare a politicilor publice.Schimbul de experienta ofera o serie de beneficii incontestabile: know-how specific in domeniul proiectului, networking international, cunoasterea de profesionisti din domeniul de lucru si reunirea experientelor profesionale, care conduc la o mai buna intelegere a realitatii si la solutionarea problemelor identificate la politicile publice din domeniul sanatatii mintale din Romania.

Asftel, prin prisma schimbului de experienta, politica publica alternativa in domeniul sanatatii mintale va capata valoare adaugata, sporind sansele de a fi acceptata si adoptata.

Dupa finalizarea vizitei de studiu, beneficiind de experienta vizitei de studiu, se va elabora un Ghid de bune practici in dezvoltarea, implementarea si evaluarea altenativelor la politicile publice nationale de catre expertul politici publice cu sprijinul echipei management/implementare.

Vizita de studiu se va derula pe parcursul a 8 zile (7 nopti) – 6 zile de ateliere de lucru + 2 zile pentru sosire si plecare, in perioada 19-26.01.2020.
Vizita se va desfasura la Salonic, organizatie-gazda fiind ELLINIKI ETAIRIA NOSOY ALZHEIMER KAI SYGGENON DIATARACHON SOMATEIO, pe scurt Alzheimer Hellas.

II. REGULAMENT DE SELECTIE PARTICIPANTI MEMBRII GRUP TINTA

Pentru participarea la vizita de studiu vor fi selectate 12 persoane, care sa indeplineasca urmatoarele criterii cumulativ:

 • sa faca parte din grupul tinta al proiectului;
 • sa face parte dintre cele 72 de persoane care au participat la activitatea de instruire, A 4.;
 • sa-si fi manifestat interesul pe parcursul derularii activitatilor proiectului la care au participat;
 • sa fi participat la toate sesiunile de instruire derulate in cadrul proiectului si sa fi absolvit;
 • sa-si fi adus contributia si sa fi dovedit implicare in cadrul sesiunii de instruire in politici publice;
 • sa aiba disponibilitatea de a participa la vizita de studiu in conditiile si in perioada stabilite;
 • sa cunoasca limba engleza cel putin la nivel conversational.

Dintre persoanele care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate anterior mentionate, vor fi selectate acelea care prezinta comisiei de selectie o scrisoare de intentie.
Scrisoarea de intentie trebuie sa aiba cel mult 400 de cuvinte si pe parcursul acesteia trebuie sa se detalieze modul in care intelege sa participe la realizarea restului activitatilor proiectului si ce crede ca va obtine suplimentar prin participare la vizita de studiu, precum si cum isi propune sa aplice la nivel local si regional lectiile invatate pe parcursul vizitei de studiu.
Scrisoarea de intentie se trimite pe adresa de e-mail elly.magda1508@gmail.com.
Principalul criteriu de selectie este criteriul primul venit primul servit, iar al doilea criteriu este cel al replicarii lectiilor invatate in intarirea capacitatii actorilor regionali în implementarea politicilor referitoare la sanatatea mintala.

III. CALENDARUL

29.11.2019 – numirea comisiei de selectie
04.12.2019 – publicarea Procedurii de selectie pe site-ul Solicitantului , precum si pe site-ul partenerului, precum si pe pagina de facebook a proiectului
04-12.12.2019 – primirea scrisorilor de intentie
13.12.2019 – evaluarea scrisorilor de intentie de catre comisia de selectie
16.12.2019 – publicarea listei cu participantii la vizita de studiu pe site-ul Solicitantului, precum si pe site-ul partenerului, precum si pe pagina de facebook a proiectului, precum si a listei de rezerva compuse din 5 persoane
18.12.2019 – confirmarea participarii la vizita de studiu a persoanelor selectate sa participe
19.12.2019 – in cazul in care exista persoane care nu confirma participarea la vizita de studiu, comisia de selectie contacteaz persoanele de pe lista de rezerva, in ordine, pina cind obtine confirmare a numarului total de 12 persoane participante la vizita de studiu
ADDENDUM NR.1 LA PROCEDURA SELECTIE MEMBRI GRUP TINTA PENTRU VIZITA DE STUDIU – GRECIA

Lista candidatilor selectati pentru vizita de studiu Grecia- Salonic


Proiect-SRA_Image1.png

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020!

Cod proiect 112591

www.poca.ro

SRA pe Facebook