Societatea Română Alzheimer desfăşoară în prezent următoarele programe:

Proiect INDEED

Descriere:

Inovare în demență în regiunea Dunării

Ca o consecință a schimbărilor demografice, demența reprezintă o provocare societală în creștere în regiunea Dunării. Cu toate acestea, calitatea îngrijirii demenței este în urma standardelor europene în ceea ce privește cunoștințele, competențele și cooperarea profesioniștilor din domeniul sănătății, disponibilitatea serviciilor specifice și utilizarea tehnologiilor de asistență. Regiunea Dunării suferă, de asemenea, din cauza emigrării lucrătorilor din domeniul asistenței medicale.

Obiectivul principal al proiectului INDEED este îmbunătățirea îngrijirii demenței în regiunea Dunării și contribuția la implementarea strategiilor naționale privind demența în scopul creșterii calității vieții persoanelor suferinde de această maladie și a îngrijitorilor acestora.

Într-un efort colaborativ al partenerilor din 10 țări, INDEED propune crearea unor module de intervenție în ceea ce privește formarea și dezvoltarea competențelor pentru instituțiile implicate în îngrijirea demenței și membrii sau angajații acestora, inclusiv serviciile de sănătate și sociale, asociațiile profesionale, autoritățile guvernamentale, administrațiile publice și întreprinderile private.

Cele 3 module urmăresc următoarele: o instruire interdisciplinară (CAMPUS), un instrument prin care se va crea o rețea de îngrijire (CONNECT) și un serviciu de consultanță în afaceri (COACH).

Proiectul INDEED va spori competențele mai multor profesii care se angajează în îngrijirea demenței, va dezvolta colaborarea și coordonarea acestora, va îmbunătăți calitatea și furnizarea de servicii și va promova dezvoltarea unor facilități inovatoare de îngrijire și modele de afaceri.

Intervenția va fi oferită în format de învățare mixtă și va fi evaluată prin acțiuni pilot în patru țări. Acesta va fi diseminat grupurilor țintă menționate mai sus, inclusiv factorilor de decizie din domeniul sănătății și al factorilor sociali.

Proiectul INDEED este inovator, deoarece abordează simultan trei nevoi majore nesatisfăcute în îngrijirea demenței, oferă informații coerente și formare pentru toate grupurile profesionale relevante și combină formatele tradiționale de învățare cu tehnologia educațională online.

Proiectul INDEED este, de asemenea, pionier prin promovarea transferului de cunoștințe transfrontalier și prin schimbul de bune practici în domeniul asistenței medicale.

Proiectul a început în 01-07-2018 și va fi finalizat în 30-06-2021

Budget în Euro

Total: 1726514,27

Contribuția ERDF: 1.411.700,61

Contribuția IPA: 55.836,5

Contribuția ENI: 0

Apel de proiecte: 2

Prioritatea:

Regiunea Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social

Obiectiv specific:

Creșterea competențelor pentru inovare socială și de afaceri

Sursa: http://www.interreg-danube.eu/indeed

 

 

Proiect SUCCESS

Descriere:

Cod proiect: AAL2017-AAL-2016-089-SUCCESS-1

Nr contractului: 48

 Acronimul proiectului: SUCCESS

 Titlul proiectului(în română): Strategii de comunicare eficienta si sprijin in gestionarea situatiilor de zi cu zi pentru persoanele implicate in ingrijirea dementei

 Titlul proiectului (în engleză): Successful Caregiver Communication and Everyday Situation Support in dementia care

 Data începerii contractului: 14/06/2017

Data încheierii contractului: 29/02/2020

 

Obiectivele proiectului

Proiectul SUCCESS definește următoarele obiective:

  1. Îndepărtarea stresului îngrijitorului prin sprijinirea acestuia în trei domenii de îngrijire diferite:
  2. dezvoltarea unor strategii de interacțiune și comunicare pentru îngrijitori pe care aceștia să le utilizeze cu persoana cu demență (PcD) în fiecare etapă a bolii;
  3. definirea și dezvoltarea unor strategii de îngrijire;
  4. oferirea de sprijin legat de activitățile practice și de petrecere a timpului liber.
  5. Creșterea bunăstării și a comunicării PcD prin îmbunătățirea relațiilor cu îngrijitorii lor si prin scăderea nivelului de stres în interacțiunea dintre aceștia.

 

Rezultate așteptate:

Rezultatul așteptat al proiectului SUCCESS este o aplicație inovatoare care va permite îngrijitorilor formali și informali să învețe strategii si sa dezvolte abilitați de comunicare cu PcD. Pentru a oferi o metodă de predare și orientare interesantă și inovativă, SUCCESS va sprijini utilizatorul printr-un avatar care să permită interacțiuni (instruiri și jocuri de rol) plăcute între utilizator și caracterul fictiv. Conversațiile live cu un avatar cu demență vor permite scenarii realiste cu o orientare practică pentru o mai bună integrare a învățării.

 

Pagina web a proiectului: http://www.success-aal.eu

 

Valoarea totală a contractului: 611.103,00 RON (135.800,00 EURO)

 

Proiectul SUCCESS (AAL-2016-089) este finanțat de Comisia Europeana ca parte a programului AAL (Active and Assisted Living Programme) si Agenții Naționale din Austria, Cipru, Norvegia si Romania

SRA pe Facebook